Угода користувача

Угода користувача про надання персональних даних Інтернет-магазину Z-TAB

Реєструючи та оформляючи замовлення в інтернет-магазині «Z-TAB» (Власник), я добровільно даю повну згоду Продавцю на обробку моїх персональних даних, а саме: прізвище, ім’я, по батькові, місце проживання (поштова адреса), номер телефону, адреса електронної пошти будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, згоду на збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, відновлення, використання, блокування та знищення моїх персональних даних у базі персональних даних.

Мені повідомлено, що обробка моїх персональних даних здійснюється з метою: здійснення рекламної, маркетингової та іншої діяльності в інтернет-магазині «Z-TAB»; розповсюдження новин, повідомлень, реклами товарів, послуг, що проводяться в інтернет-магазині «Z-TAB», проведення статистичних та/або оціночних досліджень ефективності роботи інтернет-магазину «Z-TAB».

Мені повідомлено, що при обробці моїх персональних даних Власник вживає всіх необхідних організаційно-технічних заходів для захисту персональних даних від несанкціонованого або випадкового доступу до них, знищення, зміни, блокування, копіювання, поширення персональних даних, а також інших неправомірних дій.

Обробка персональних даних Володільцем здійснюється з використанням методів, що забезпечують конфіденційність таких даних.Ця згода надається з урахуванням вимог ст.7, ст.8 та ст.11 Закону України «Про захист персональних даних» та діє безстроково та без обмеження території дії:

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про захист персональних даних (витяг)
Стаття 8. Права суб’єкта персональних даних
1. Особисті немайнові права на персональні дані, які має кожна фізична особа, є невід’ємними і непорушними.
2. Суб’єкт персональних даних має право:
1) знати про місцезнаходження бази персональних даних, яка містить його персональні дані, її призначення та найменування, місцезнаходження та / або місце проживання (перебування) володільця чи розпорядника цієї бази або дати відповідне доручення щодо отримання цієї інформації уповноваженим ним особам, крім випадків, встановлених законом;
2) отримувати інформацію про умови надання доступу до персональних даних, зокрема інформацію про третіх осіб, яким передаються його персональні дані, що містяться у відповідній базі персональних даних;
3) на доступ до своїх персональних даних, що містяться у відповідній базі персональних даних;
4) отримувати не пізніш як за тридцять календарних днів з дня надходження запиту, крім випадків, передбачених законом, відповідь про те, чи зберігаються його персональні дані у відповідній базі персональних даних, а також отримувати зміст його персональних даних, які зберігаються;
5) пред’являти вмотивовану вимогу із запереченням проти обробки своїх персональних даних органами державної влади, органами місцевого самоврядування при здійсненні їхніх повноважень, передбачених законом;
6) пред’являти вмотивовану вимогу щодо зміни або знищення своїх персональних даних будь-яким володільцем та розпорядником цієї бази, якщо ці дані обробляються незаконно чи є недостовірними;
7) на захист своїх персональних даних від незаконної обробки та випадкової втрати, знищення, пошкодження у зв’язку з умисним приховуванням, ненаданням чи несвоєчасним їх наданням, а також на захист від надання відомостей, що є недостовірними чи ганьблять честь, гідність та ділову репутацію фізичної особи;
8) звертатися з питань захисту своїх прав щодо персональних даних до органів державної влади, органів місцевого самоврядування, до повноважень яких належить здійснення захисту персональних даних;
9) застосовувати засоби правового захисту в разі порушення законодавства про захист персональних даних.
3. Розпорядження персональними даними фізичної особи, обмеженої в цивільній дієздатності або визнаної недієздатною, здійснює її законний представник.

Цим підтверджую, що ознайомлений та даю згоду на внесення моїх персональних даних до бази персональних даних інтернет-магазину «Z-TAB» з метою, зазначеною в цьому договорі. Також підтверджую, що ознайомився і згоден з умовами Доставки і оплати і положеннями Гарантійних зобов’язань при оформленні замовлення і подальшої покупки товару в інтернет-магазині «Z-TAB».